Gratis Online-utbildningar

Det finns många kurser och utbildningar som du kan gå helt gratis online och genomföra var och när du vill. Kunskaperna du får med dig är både utvecklande för dig och efterfrågade av arbetsgivare.

Learning Swedish

Svenska Institutet erbjuder en gratis grundkurs online i svenska.  Learning Swedish is a free online course in Swedish for beginners with material for self-study for adult learners. The course gives basic spoken and written knowledge of the Swedish language, as well as an insight into Swedish culture and society. All instructions are given in English.

Webbutbildningar - Vård

Det är just nu stor efterfrågan på personal till vården. Här hittar du en Webbaserad introduktionsutbildning för vikarier inom vård och omsorg som är särskilt framtagen för Region Sörmland och de sörmländska kommunerna.

Nedan finner du fler utbildningar som också kan höja dina kunskaper inom omvårdnad. 

Äldreomsorg

ABC demens och ABC demens plus:

Nationella värdegrunden för äldreomsorgen.

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden samlar publikationer, webbutbildningar, poddar, filmer, checklistor och andra kunskapsstödjande produkter för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Innehållet på Kunskapsguiden bygger på bästa tillgängliga kunskap som kommer från Socialstyrelsen och andra myndigheter och aktörer. Innehållet är kostnadsfritt och öppet för alla.

E-kurser för Besöksnäringen

Besöksnäringsföretag i Sörmland erbjuds via Stuas lärplattform kostnadsfri kompetensutveckling. Just nu pågår ett ESF-projekt med syfte att stärka näringens kompetens och konkurrenskraft i samband med pandemin. Kurserna inom projektet bygger på de utmaningar, behov och möjligheter näringen själv lyft, och riktar sig till anställda, permitterade och varslade på besöksnäringsföretag i hela länet. Vår plattform är öppen dygnet runt, så du kan själv välja när du vill gå dina kurser.

Mer information om projektet

E-kurser besöksnäring Sörmland

Lärportal för Industriföretag

Högaktuella, relevanta och kvalitetssäkrade utbildningar som utgår från näringslivets behov. Under 2021 finansieras utbildningarna av Europeiska Socialfonden och är (därmed) kostnadsfria för dig som deltar. Utbildningarna bygger på kompetensbehov inom områden som till exempel 3D-printing, 5G-uppkoppling i produktion, människa-robot-samverkan och datavetenskap. Det går att läsa enstaka moduler eller hela utbildningar, allt efter tid och behov. Kurserna hålls på engelska men kommer att kompletteras med svenska utbildningar. 

Kompetensutveckling för industriföretag 

Digitalisering

Digitala jag

Utbildning för dig som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i din vardag, från Google Digitalakademin och Arbetsförmedlingen.

Internetstiftelsen

Här har Internetstiftelsen skapat en samling enklare utbildningar för att skapa förståelse och kunskap om internet och digitalisering.

Microsoft

Vill man lära sig mer om hur man använder Microsofts Officeprogram kan man gå deras onlinekurser här.

Google Courses

Googles egna kurser, där vissa ger certifikat och vissa inte. Kurserna handlar främst om digital marknadsföring, datateknik och karriärsutveckling.

Google Analytics

Här kan du lära dig om Googles populära verktyg för att samla in och analysera data från webbsidor.

Edig

En kunskapsplattform med syfte att höja digitaliseringskompetensen i svensk industri.

Dags att digitalisera

Utveckla ditt företag med hjälp av digitalisering. Över 200 korta avsnitt med information och inspiration.

Skolverket

Lärportalen har tagit fram korta digitala utbildningar för att utveckla kunskaper inom skolans digitalisering och andra områden relaterat till läraryrket.

 

MOOC- Massive Open Online Courses

Utbildningar som är tillgängliga online, kostnadsfria och med obegränsat deltagande utan krav på behörighet. De flesta MOOC-kurser ges av världsledande universitet från olika länder och går att hoppa på när som helst. Kurserna är uppbyggda med digitala föreläsningar och kursmaterial, men erbjuder också mycket interaktion med andra studenter. När du läst en MOOC-kurs får du inga högskolepoäng. Däremot kan du få ett certifikat på att du klarat kursen, i vissa fall mot en avgift.

Nedan finns förslag på populära MOOC-kurser från plattformarna edX och Coursera , listade efter ämneskategori. På dessa plattformar kan du även själv söka och välja bland tusentals olika kurser. För att ta del av kurserna kommer du behöva skapa ett konto. Samtliga kurser är på engelska och du kan börja när du vill.

Digitalisering, AI och datorvetenskap

Introduktion till programmering

Språk och organisation

Samhällsvetenskap

Ekonomi och marknadsföring

Kommunikation

Design

Hälsa

Matematik och statistik

 

Övrigt

Region Sörmland
Oxelösund Kommun
Nyköping Kommun
Strängnäs Kommun
Viadidakt
Eskilstuna Kommun
Flen Kommun
Trosa Kommun
Gnesta Kommun