Validering


Vad betyder validering?

Validering är en strukturerad bedömning och värdering av ditt kunnande i ett ämnesområde. Det gäller både sådant du har skaffat dig genom studier och även i arbetslivet eller i vardagen. Det betyder att dina kunskaper kartläggs och bedöms för att se om de motsvarar delar av en utbildning eller ett yrke. Du kan exempelvis validera tidigare utbildning, jobb, företagande, kurser, föreningsarbete, föräldraskap eller militärtjänst. Validering kan göra det lättare för arbetsgivare att förstå vad du kan eller göra dig behörig att studera vidare.


När används validering?
Validering används för att kartlägga ditt kunnande. En validering kan resultera i ett intyg eller betyg på grundläggande- och gymnasienivå inom Vuxenutbildningen. 
Validering kan också användas som ett verktyg om du ska söka till högre utbildning för att se om du har möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen utan att ha alla formella betyg. Det kan ändå krävas betyg i vissa ämnen vilket framkommer i ansökningskraven. Validering i de här sammanhangen kallas reell kompetens. Valideringen kan alltså identifiera vad du behöver komplettera med för att kunna få ett jobb eller gå en utbildning. På så sätt kan utbildningsinsatserna inriktas mot rätt områden och du behöver inte läsa sådant som du redan kan.

I sidomenyn kan du välja att läsa mer om branschvalidering och validering inom utbilding.

Region Sörmland
Oxelösund Kommun
Nyköping Kommun
Strängnäs Kommun
Viadidakt
Eskilstuna Kommun
Flen Kommun
Trosa Kommun
Gnesta Kommun