Om webbplatsen

Anpassning och tillgänglighet

Redo för Jobb är tillgänglig och användbar för många grupper. Oavsett om du är funktionsnedsatt eller har annan kulturell- eller etnisk tillhörighet finns samma, eller likvärdig information tillgänglig. Webbplatsen följer internationella och nationella tillgänglighetsregler WCAG 2.1 AA-nivån (Web Content Accessibility Guidelines).

Anpassningar enligt tillgänglighetsregler

  • Användning av tabeller på sidor används i begränsad omfattning.
  • Talande webb. Texter på webbplatsen kan läsas upp med talstöd. Längst upp på sidan finns länk till funktionen.
  • Alla texter är genomarbetade för att vara så begripliga som möjligt.
  • Google translate används för att få ett brett språkstöd. Längst upp på sidan finns länk till funktionen.
  • Möjlighet finns att tabba sig fram direkt till menyer och innehåll enligt tillgänglighetskraven.

Standarder

För att strukturera innehållet på sidan används HTML 5. Presentationen av innehållet styrs via stilmallar, så kallade Cascading Style Sheets (CSS). Webbplatsens kod är av god kvalitet och följer standarder.

Webbplatsen är byggd i så kallad responsiv webbdesign som innebär att webbplatsens utseende anpassas efter den skärm som besökaren använder.

Ge synpunkter

Om du har problem eller vill kommentera webbplatsen tar vi gärna emot dina synpunkter. Använd funktionen Lämna synpunkter som du hittar längst ned på sidan. Eller skriv till kattarina.lundborg@regionsormland.se  

Utskrifter

Använd webbläsarens utskriftsfunktion eller kortkommandot Ctrl + P för att skriva ut på papper. På utskrifterna finns inte vänsternavigeringen med bland annat kontaktuppgifter.

Förändra teckenstorlek och färg

Använd webbläsarens funktioner för att förändra textstorleken på webbsida. Se webbläsarens hjälpfunktion. I de flesta webbläsarna får du större text genom att hålla ner Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet alternativt Ctrl och + eller -. Även färgval kan ändras i webbläsaren.

Region Sörmland
Oxelösund Kommun
Nyköping Kommun
Strängnäs Kommun
Viadidakt
Eskilstuna Kommun
Flen Kommun
Trosa Kommun
Gnesta Kommun