Tillgänglighetsredogörelse - Bli redo för jobb i Sörmland

Vi strävar efter att på webbplatsen kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. 

Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet på regionsormland.se. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • System som hämtas in till webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna i vissa fall.
  • Video. Det finns videoklipp som inte är syntolkade. 
  • Det saknas i vissa fall länkar där det tydligt beskrivs vart de leder.

Du kan kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

e-post: kattarina.lundborg@regionsormland.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (Digg.se) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Testning av webbplatsens tillgänglighet

Vi har gjort en manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet. Vi har använt tredjepartsverktyg samt manuellt granskat fuktioner. Främst för att kontrollera och mäta den tekniska tillgängligheten på webbplatsen.

Region Sörmland
Oxelösund Kommun
Nyköping Kommun
Strängnäs Kommun
Viadidakt
Eskilstuna Kommun
Flen Kommun
Trosa Kommun
Gnesta Kommun