Distributionselektriker, distans

Som distributionselektriker är det ditt uppdrag att se till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till sina kunder. En distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet.

Arbetet som distributionselektriker är fritt och omväxlande men kräver samtidigt stor kunskap. Att arbeta fysiskt utomhus är en naturlig del av arbetet. Eftersom distributionsnätet finns i hela Sverige innebär det också variation när det gäller miljön du arbetar i. Distributionsnätet finns i städer, längs vägarna och ute i skog och mark.

Vanliga arbetsuppgifter:

Som distributionselektriker kan du vara anställd hos elkraftföretag eller hos entreprenadföretag som jobbar på uppdrag av elkraftföretag.

Distributionselektrikerns arbetsuppgifter handlar om att:

  • Bygga nya kraftledningar
  • Dra och skarva kablar, jordkabel eller luftledning
  • Underhålla, inspektera och reparera elnät
  • Felsöka och åtgärda fel i ställverk och transformatorstationer
  • Installera nätstationer och kabelskåp
  • Byta ut ledningar och andra delar som blivit för gamla

Om utbildningen

Undervisningen bedrivs som distansstudier med stöd av lärare via telefon, e-post och utbildningsportal.

Du läser huvuddelen hemifrån med vårt distansstöd och kommer till vår skola i Sundsvall för sju stycken obligatoriska laborationsträffar. Träffarna är fyra dagar åt gången och innehåller teorigenomgångar, laborationer, övningar och slutprov.

Att läsa en elektrikerutbildning på distans ger dig möjlighet att anpassa studierna efter den takt som passar dig. Du kan läsa på heltid eller deltid och du kan jobba samtidigt. Du får en individuell studieplan från oss där det framgår när du ska läsa respektive kurs och när du ska komma till vår skola i Sundsvall.

Förkunskapskrav

Godkänd grundskola. Vi rekommenderar även godkänt i gymnasiets första kurser i Svenska, Engelska och Matematik.

Är du intresserad av utbildningen?

Här kan du göra en intressaanmälan till utbildning som inte är öppen för ansökan just nu.

Region Sörmland
Oxelösund Kommun
Nyköping Kommun
Strängnäs Kommun
Viadidakt
Eskilstuna Kommun
Flen Kommun
Trosa Kommun
Gnesta Kommun